Xunta de Galicia Voluntariado Dixital

Alta Mecenas Dixital

Introduza o enderezo de correo-e que desexe empregar como nome de usuari@. O enderezo de correo-e non será público e só se utilizará se quere recibir un contrasinal novo ou se quere que lle enviemos noticias ou notificacións por correo-e.
DATOS MECENA DIXITAL
Tamaño máximo do ficheiro: 8 MB
Extensións soportadas: png gif jpg jpeg
OUTRA INFORMACIÓN
O usuario desexa recibir notificacións vía telefónica: *
O usuario desexa recibir notificacións vía correo-e: *
Coñezo e acepto as condicións recollidas no aviso legal, Termos de uso e Políticas de Protección de datos: *

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento:

Xunta de Galicia - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar as solicitudes de alta como usuario/a de Voluntariado Dixital e proporcionarlle o acceso aos recursos da páxina web.

Xestionar os apoios dixitais e realizar estatísticas de participación e dos apoios realizados.

Lexitimación para o tratamento:

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos:

  • Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria;

  • Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos.

No seu caso, o consentimento outorgado polo/a interesado/a.

Destinatarios dos datos:

Terceiros colaboradores co fin de valorar as candidaturas e xestionar os apoios dixitais.

A Consellería de Política Social con fins estatísticos.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado, segundo se recolle en https://xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional:

https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

 

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
1 + 4 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso Legal | Mapa do portal