Xunta de Galicia Voluntariado Dixital

Contacta

Atendémolo/a

Se vostede desexa enviar unha consulta ou comentario pode:

Usar o formulario que aparece embaixo
Enviar un correo electrónico ao enderezo voluntariadodixital@xunta.gal

En calquera caso agradecemos a súa participación e colaboración. Atenderemos a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta a nosa Administración.

Protección de datos

Responsable do tratamento:

Xunta de Galicia- Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Finalidades do tratamento:

Tramitar as solicitudes de alta como usuario de Voluntariado Dixital, proporcionarlle o acceso aos recursos e xestionar as actividades xestionadas polo mesmo, incluíndo tarefas como a xestión de apoios dixitais, xestión de persoas voluntarias e xestión de cesión de equipamento.

Lexitimación para o tratamento:

Cumprimento dunha misión de interese público.

Destinatarios dos datos:

Terceiros colaboradores para a xestión das actividades e apoios dixitais e a tramitación e emisión de diplomas de experiencia voluntaria.

Exercicio de dereitos:

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou presencialmente ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.

Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional:

https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.


 

CAPTCHA
Esta pregunta faise para comprobar que é vostede unha persoa real e impedir o envío automatizado de mensaxes lixo.
3 + 2 =
Resuelva este simple problema matemático y escriba la solución; por ejemplo: Para 1+3, escriba 4.
Xunta de Galicia
© Xunta de Galicia. Información mantida e publicada na internet pola Xunta de Galicia
Atención á cidadanía | Accesibilidade | Aviso Legal | Mapa do portal