O próximo xoves 19 de abril celebrarase o Módulo II "Voluntariado e Habilidades Sociais" do Programa de Formación "Voluntariado e TIC"