Asinado o convenio de constitución da agrupación “KIC Gallaecia”, para a candidatura conxunta de Galicia ao KIC europeo de envellecemento activo e vida saudable