Balidea prepárase para o piloto do seu asistente NETA: a compaña tecnolóxica das nosas persoas maiores