Un centro de coñecemento impulsará e difundirá o impacto positivo da RSE nas pemes a través de internet