A ESEI de Ourense acolleu en maio a primeira edición do MakerCamp