A Xunta lanza unha enquisa sobre o coñecemento e manexo das mulleres nas tecnoloxías da información para afondar na fenda dixital e achegar solucións