A cidade de México elixe a aplicación Mayordomo para achegar aos maiores as novas tecnoloxías