A Xunta destaca a importancia de fomentar a incorporación das nenas e mulleres ao ámbito das TIC