O proxecto Amuse, da Fundación ONCE, Premio da OMT á Innovación en ONG